Polityki tworzone w dialogu

Działania społeczne, aby były efektywne, muszą być wynikiem porozumienia pomiędzy ludźmi i przynosić różnym grupom wymierne korzyści. Polityki publiczne, a także społeczne polityki firm i organizacji powinny więc być wynikiem konstruktywnego dialogu pomiędzy różnymi interesariuszami.

Wymaga to z jednej strony umiejętności krytycznej analizy toczących się w sferze publicznej dyskursów, z drugiej skutecznego planowania procesów komunikacyjnych zorientowanych na wypracowanie określonych rezultatów.

Oferujemy wsparcie w zakresie analizy dyskursu i projektowania procesów dialogu wokół kluczowych problemów zarówno instytucjom publicznym, organizacjom non- profit , jak i podmiotom biznesowym.

Specjalizujemy się w analizach dyskursów medialnych (także archiwalnych) związanych z określonymi tematami; dyskursów instytucjonalnych oraz projektowaniu procesów dialogu- w tym tworzenie partycypacyjnych strategii, polityk społecznych w organizacjach (parentingowych, edukacyjnych, zarządzania różnorodnością, itp.)

Polityki tworzone w dialogu

Co robimy

  • Badania treści medialnych (radio, prasa, internet, telewizja) identyfikując kluczowych aktorów i aktorów marginalizowanych, realizowane strategie komunikacyjne, mechanizmy wykluczania i dominacji, zasoby retoryczne,
  • Szkolenia z zakresu komunikacji grupowej, moderacji, projektowania konsultacji społecznych i dialogu z interesariuszami, raportowania procesów dialogu społecznego
  • Audyty komunikacyjne w organizacjach
  • Wykłady i seminaria

PROJEKTUJEMY

  • procesy dialogu z interesariuszami
  • procesy partycypacyjnego kształtowania strategii i polityk organizacyjnych
  • programy i działania z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu
Co robimy